Profesjonalizm

Kontakt

Teresa Skibicka
Conseiller Juridique
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

60-694 Poznań
Os. Władysława  Jagiełły 12/28


tel.kom. 693 631 211
tel./fax 61 663 20 40


e-mail: biuro@skibicka-kancelaria.pl

 

W ramach świadczenia pomocy prawnej Kancelaria oferuje usługi z zakresu prawa i postępowania:

  • cywilnego,
  • rodzinnego i opiekuńczego,
  • spadkowego,
  • spółdzielczego,
  • handlowego,
  • administracyjnego,
  • bankowego,
  • gospodarczego,
  • zamówień publicznych,
  • pracy,
  • medycznego,
  • telekomunikacyjnego.

   Pomoc prawna Kancelarii obejmuje w szczególności:

   • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
   • sporządzanie opinii prawnych,
   • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism urzędowych, procesowych i przedsądowych,
   • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,
   • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, instytucji oraz organów administracji samorządowej,
   • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
   • zastępstwo prawne przed organami administracji samorządowej oraz rządowej,
   • udział w negocjacjach oraz mediacji,
   • dochodzenie i egzekwowanie należności wobec dłużników,
   • opiniowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

   Świadczenie usług odbywa się drogą on-line, jak również w formie tradycyjnej w siedzibie Kancelarii oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, o ile zachodzi taka potrzeba.

   Zakup współfinansowany
   przez Unię Europejską w ramach
   Europejskiego Funduszu Społecznego

   Projekt i wykonanie: IT Company