Innowacyjność

Kontakt

Teresa Skibicka
Conseiller Juridique
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

60-694 Poznań
Os. Władysława  Jagiełły 12/28


tel.kom. 693 631 211
tel./fax 61 663 20 40


e-mail: biuro@skibicka-kancelaria.pl

    Wykorzystując nowoczesne technologie oraz wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Klientów na profesjonalną, szybką i poufną pomoc prawną Kancelaria oferuje, świadczenie usług za pośrednictwem Internetu.
Pomoc prawna online obejmuje:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, pism oraz innych dokumentów prawnych,
  • konsultacje w zakresie spraw sądowych oraz spraw przed innymi organami.

W celu uzyskania pomocy prawnej online należy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej Formularz.

W odpowiedzi zostanie przesłany e-mail określający wycenę świadczonej usługi wraz z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
Po akceptacji przedstawionych warunków i dokonaniu wpłaty należnego wynagrodzenia Kancelaria niezwłocznie przystąpi do wykonania usługi, przy czym może poprosić o udzielenie dodatkowych wyjaśnień czy przesłanie dokumentów w zakresie niezbędnym do jej fachowego wykonania.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony świadczonej usługi Kancelaria wprowadza zabezpieczenie polegające na szyfrowaniu wiadomości, poprzez wysłanie hasła w formie SMS-a na podany numer telefonu komórkowego. Dopiero po otrzymaniu i wprowadzeniu do dokumentu hasła dostępowego można odczytać treść przesłanego pisma.

Tego rodzaju ochrona zabezpiecza przed dostępem do dokumentu osób do niego nieuprawnionych.
Treść pisma jest wysyłana w postaci spakowanego (zip) i zaszyfrowanego pliku pdf lub pliku Microsoft Word (doc).


Zapraszam do skorzystania z usług online

Formularz:

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres e-mail
Numer telefonu / faxu
Treść pytania prawnego
Stan faktyczny
Załączone dokumenty
Forma odbioru faktury e-mail
wysłanie pocztą
odbiór osobisty

Zakup współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i wykonanie: IT Company